• Home »
  • Home »
  • Điều lệ và điều khoản của Agoda với du khách

Điều lệ và điều khoản của Agoda với du khách

Agoda là một trong những đại lý du lịch OTA (Online Travel Agent) lớn nhất thế giới được nhiều khách sạn, đại lý du lịch hợp tác và khách du lịch trên thế giới ưu chuộng. Agoda luôn tạo điều kiện để mang lại điều tốt nhất cho khách du lịch. Agoda có những điều lệ và điều khoản để mang đến cho khách du lịch lợi ích tốt nhất

1.Đảm bảo giá tốt nhất

Agoda đưa ra chương trình “Đảm bảo giá tốt nhất”. Nếu sau khi đã đặt phòng khách sạn với Agoda, bạn chứng minh được là bạn có thể đặt một phòng giống như vậy, trong cùng ngày với mức giá thấp hơn, có thể thấy được và đặt được trên một trang web khác, Agoda sẽ đưa ra mức giá bằng hoặc thấp hơn.

Đảm bảo giá tốt nhất khi đặt phòng trên Agoda

Gửi khiếu nại

Bạn cần thu thập 1 số thông tin:

-Mã số đặt phòng Agoda của bạn

-Địa chỉ trang web bạn tìm thấy giá tốt hơn

-Tên khách sạn, thành phố, quốc gia

-Bạn có thể đính kèm tối đa ba ảnh chụp màn hình của trang web đối thủ, hiển thị rõ ràng các thông tin Phòng còn trống, loại phòng, loại khuyến mãi và giá phòng cho ngày yêu cầu đặt phòng

Xem thêm: OTA là gì?

2.Chính sách Thanh toán an toàn

Hệ thống thanh toán của Agoda đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như việc sử dụng giao dịch du lịch. Khách hàng có thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng theo một trong các phương thức sau:

-Bằng cách sử dụng Mẫu Đơn Thông tin Chủ thẻ tín dụng trực tuyến (SSL)

-Gửi trực tiếp bằng điện thoại đến trung tâm hỗ trợ khách hàng Agoda

3.Đảm bảo Đặt phòng

Đặt phòng an toàn thông qua Agoda được cung cấp bởi chương trình Đảm bảo đặt phòng. Nếu đặt phòng đã được xác nhận mà bạn không được cung cấp phòng hoặc khách sạn không thể thực hiện, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng 24/7 của Agoda ngay theo số điện thoại liên hệ trong email xác nhận đặt phòng. Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng Agoda sẽ tìm chỗ ở thay thế tại một địa điểm thuận tiện với giá cạnh tranh để bạn lựa chọn.

Nếu bạn chưa hài lòng, Agoda sẽ hoàn lại tiền đầy đủ theo giá đã thanh toán cho chỗ ở ban đầu của bạn.

Agoda đảm bảo đặt phòng khách sạn thành công

4.Chính sách hủy phòng

Bất kỳ yêu cầu hủy phòng nào nhận được sau thời hạn hủy phòng được nêu cự thể trong email xác nhận (bao gồm yêu cầu được gởi trong thời gian này) đều phỉa chịu phí hủy tối thiểu 1 đêm, trừ khi khách hàng được thống báo khác trong email xác nhận.

Không đến khách sạn sẽ được xem là hủy phòng trễ và sẽ chịu thối thiệu một đêm, hoặc nhiều hơn, mỗi phòng, trừ khi được nêu rõ trong email xác nhận.

Bất kỳ thay đổi nào về đặt phòng của bạn phải được thực hiện thông qua Agoda và không thay đổi trực tiếp với khách sạn. Quy định này áp dụng cho việc thay đổi ngày, kéo dài thời gian lưu trú, trả phòng sớm, nhận phòng trễ hoặc hủy toàn bộ hoặc một phần đặt phòng. Bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào về đặt phòng của bạn trước khi nhận phòng hoặc trong khi lưu trú tại khách sạn nên được gửi trực tiếp cho chuyên viên Hỗ trợ khách hàng Agoda. Chúng tôi phải được thông báo về tất cả các yêu cầu hủy phòng trong giờ hành chính.

5.Chính sách hoàn tiền

Để yêu cầu hoàn tiền lại, bạn có thể liên hệ với Agoda theo những cách sau:

-Qua trang web agoda.com

-SĐT +44 (0)20 3027 7900 (cước điện thoại quốc tế sẽ được áp dụng)

-Email qua trang Hỗ trợ khách hàng của Agoda

Agoda cam kết mang đến cho khách hàng thủ tục hoàn tiền hiệu quả và đơn giản. Nếu rút ngắn thời gian lưu trú trong mùa cao điểm, trong thời gian hiệu quất sử dụng phòng cao, trong thời gian các hội nghỉ hoặc hội chợ thương mại, hoặc không hủy phòng trước ngày quy định sau khi đã xác nhận đặt phòng, bạn có thể sẽ phải chịu phí phạt do khách sạn quy định. Nếu phát sinh phí phạt, số tiền này sẽ được trừ vào tài khoản hoàn trả.

Agoda có chính sách hoàn tiền cho khách du lịch

Email xác nhận của bạn sẽ ghi rõ chính xác hạn huỷ phòng, nghĩa là thời hạn cuối cùng bạn phải hủy để tránh phải chịu bất kỳ phí hủy phòng nào. Thông thường, thời hạn hủy phòng là 14 ngày trước khi nhận phòng tại khách sạn. Phí phạt thường là giá phòng một đêm, trừ khi được nêu rõ trong email xác nhận.

Trừ khi đã có quy định cụ thể trong chính sách hủy phòng, những yêu cầu hủy phòng được gửi qua bất kỳ hình thức nào trên đây, trước ngày hết hạn ghi trong thư xác nhận đặt phòng của bạn, thường sẽ được hoàn trả 100% phí lưu trú (Agoda không thu phí xử lý để hủy phòng) trong vòng 10 ngày sau khi nhận được yêu cầu. Bất cứ yêu cầu hủy phòng nào được gửi sau thời hạn được ghi chú trong xác nhận của bạn cũng sẽ được xử lý trong 10 ngày, nếu phát sinh phí phạt sẽ được trừ vào số tiền hoàn trả.

Việc rút ngắn thời gian lưu trú, trong phần lớn trường hợp, sẽ được hoàn tiền trong vòng 10 ngày, sau khi đã trừ các phí phạt nếu có và nếu bạn thông báo cho Agoda trước khi rút ngắn thời gian lưu trú, Agoda có thể xúc tiến thủ tục hoàn tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thông báo cho Agoda sau khi đã trả phòng, việc hoàn tiền do việc rút ngắn thời gian lưu trú có thể sẽ mất thời gian hơn bởi vì một số khách sạn có phần chậm trễ trong việc xác nhận ngay chính xác bạn đã lưu trú. Nếu việc hoàn tiền của có thể mất hơn 10 ngày để xử lý, Agoda sẽ thông báo cho bạn bằng email khi nhận được yêu cầu của bạn.

Trong một số trường hợp cụ thể, Agoda có thể đề nghị Thẻ quà tặng thay cho hoàn tiền và bạn có thể chấp nhận. Trong một số trường hợp nhất định, việc hoàn tiền hoặc bồi thường thực hiện dưới dạng Thẻ quà tặng Agado.

Đó là những điều lệ và điều khoản mà Agoda đưa ra để có thể mang đến cho khách du lịch những dịch vụ tốt nhất.

Xem thêm: Kinh nghiệm đặt phòng khách sạn trực tuyến khi đi du lịch 

Please follow and like us: